ORGANIZATORI

Organizatori Sajma su Opština Modriča
i Razvojna agencija opštine Modriča.