Investicioni sažetak
opštine Modriča

Info pult za preduzetnike i investitore

 

Prezentacija Modriče

Preduzetnički portal
Republike SrpskeSajam privrede Modriča

 

 

Opština Modriča
www.modrica.ba

 

Važni dokumenti

Strategija razvoja opštine Modriča
Budžet opštine Modriča za 2017
Strategija obrazovanja odraslih opštine Modriča 2015-2018