Investicioni sažetak
opštine Modriča

Sajam privrede Modriča

Prezentacija Modriče

 

Opština Modriča
www.modrica.ba

 

Važni dokumenti

Strategija razvoja opštine Modriča
Budžet opštine Modriča za 2016
Strategija obrazovanja odraslih opštine Modriča 2015-2018